top of page

Ние познаваме условията за кандидатстване, както и особеностите на начина на живот и пребиваване в Германия. Чрез наши представители на място ще получите информация за предлагането на търсените от Вас специалност и университет, предпоставки за кандидатстване и записване, изискуеми документи, срокове, продължителност на обучението, такси и т. н. Предлагаме да Ви придружим със съвет и съдействие през целия сложен административен пък, който задължително извървяват решилите да продължат образованието си в Германия. 

ЗаНас

Мнения за нас:  
bottom of page