top of page

Услуги

 

Изготвяне на обобщена информация за специалностите, към които кандидатът проявява интерес, за условията и документите за кандидатстване и записване в избрания университет, както и за съответните срокове за това. Информация за населеното място - цени на наемите на свободни квартири, наличие на студентски общежития, условия за настаняване и т. н.. 

Съдействие при попълване на формулярите за кандидатстване, установяване на контакт с избрания университет, подаване на изискуемите документи на място, информация за хода и крайния резултат на процеса на кандидатстване. 


Извършване на всички действия по записване - подаване на окончателно изискуемите документи в предвидения за това срок, плащане на необходимите такси. 

Информация и съдействие при записването на курс по немски език, в случай че това е необходимо. 

Съдействие за намирането на квартира или настаняването на общежитие. 

bottom of page